Архивните файлове са една от най-критичните изисквания на потребителите, за да възстановят загубените си данни по всяко време. Има различен софтуер, който е разработен и публикуван за архивиране на вашите важни данни. App Backup & Share Pro е мощно приложение за архивиране на вашите Android приложения, разработени от Buggy_appa